Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t6 BERICHT WEGENS HET

nemen. Toen deze gereed was, bevond men, tot ons aller verbazing, het gehalt 7 Jood en 8 grein te wezen!

Staal ging middelerwijl, om zijn water te lozen, eens buiten, en wij onderhielden elkander over het geen er in allen gevalle te doen mogt zijn, om agter het geheim te komen. Daags daaraan kwamen wij we. der bij den Keurvorst te zamen, en dezelve liet een groot genoegen over de zo goed uitgevallen proeve blijken.

Hierop zou er op nieuw met staal ge* contracleerd zijn geworden, doch hij wilde zich niet naar onzen wens'ch laten bewegen. Duizenderleije uitvlugten zocht hij, om flechts het werk op te houden, en het op de lange baan te brengen. Tot de ontdek, king van het geheim was geene hoop meer. Eindlijk verplichtte staal zich, door een fchriftlijk Contract met den Keurvorst, om onder mijn opzicht 's weeklijks 2 Cen. tenaars Koper in Zilver te veranderen. Zijne belooning daarvoor zou het bovengemelde weekgeld van 20 Rijksdaalders, nevens vrije woning en hout zijn. Hij wilde tevens eene proef van Goud maken, en hierover alsdan nader met den Keurvorst

Sluiten