Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GOUD EN ZILVER MAKEN. 27

vorst eene nieuwe en afzonderlijke overeenkoomst treffen.

Toen alles befchikt was, gaf staal te kennen, dat hij nog een Compagnon hadt, die voor hem het poeder moest vervaardigen, en hem in andere opzichten de hand kenen; dezen, zeide hij, noodwendig te behoeven, en hij begeerde dat de Keurvorst dcnzelven mede in dienst zoude nemen, doch dien voor zijn onderhoud flechts 20 gulden loon ter week tellen. De Keurvorst bewilligde ook hierin;de Compagnon van staal kwam ook. Hij heet willem blank, was een Jaager, en in het Nasfaufche aan de Keur-Trierfche grenzen te huis. Ik richtte alles in volgens de begeerten van staal, voor hem en zijnen Compagnon, deszelfs vrouwen kinderen, en bezorgde hun daar te boven nog alles wat zij hebben wilden. —

Staal en zijne lieden erkenden mij voor hunnen grootften weldoender, en noemden mij niet anders, dan hunnen Vader. Ik had bij deze omflandigheid mij veele kosten, en nog meer vijanden gemaakt, om flechts staal nuttiger, en in zijn gedrag beter te maken. Dan, mijne

be-

Sluiten