Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GOUD EN ZILVER MAKEN. aj>

gulden het lood betaald worden. Zo lang het geld duurde wilde staal niet arbeiden, en eindlijk wilde hij geheel van zijn' dienst ontflagen zijn, en niet langer in Coblentz blijven.

Ik bevredigde hem echter weder met geld en goede woorden, en moest dit zo veel te meer doen, daar de Keurvorst niet meer tegenwoordig, maar naar het Land getrokken was. De berichten wegens de gedragingen van staal zondt ik den Keurvorst eiken postdag; de antwoorden waren allen, dat ik hem in 't werk moest houden.

Staal wilde nogthans niet meer arbeiden, en gevolglijk van zijn' dienst ontflagen zijn. Ik onderhield hem echter fteeds, en bragt hem nog zo verre, dat hij werklijk eene proef Goud uit louter Koper, in tegenwoordigheid van mij en den Muntwaardijn maken moest.

Hij deed daartoe 7 lood zuiver koper ia een fmeltkroes, fmolt hetzelve, en wierp een geelachtig Poeder, omtrent van een drachma gewigt, op dit gefmolten metaal. Bij het uitgieten en toetfen woog de ftaaf 6 lood, 14 drachma, en had 16 karaat,

Sluiten