Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GOUD EN ZILVER MAKEN. 31

noodzakelijker daar deze Geheim-Raad mil'iz mijn ergfte vijand aan het Hof was» en er flechts op toelag, om mij uit het zadel te ligten, en uit de gunst van den Keurvorst te werpen.

Staal volhardde intusfchen in zijnen onwil tegen mij, en was zodanig opgehitst om zich tegen den Keurvorst over mij te bezwaren, dat hij niet meer dienen en arbeiden wilde, zo ik niet buiten de zaak gefloten wierde. Miltz had den Muntmeester intusfchen meer dan ik aan zijne zijde; want zij waren bloedverwandten, en hadden onderling in ftilte befloten, om het geheim alleen, onder hun te houden, met staal, buiten mij, te arbeiden, en mij gevolglijk in den grond te booren. Dan, ik was bij de hand, en floeg alle handelingen gade, om niet onfchuldig en bij mijne welwillendheid in 't ongeluk gebragt te worden. De gepleegde verleiding van staal had denzelven intusfchen aanleiding gegeven % om tegen mij in alles te onvreden, ongehoorzaam en vermetel te zijn. De zaak kwam in de daad zo verre, dat ik mij in 't aanzicht moest laten beledigen, en echter niets durfde zeggen.

Mijne

Sluiten