Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GOUD EN ZILVER MAKEN. 3&

het minfte verwagtede, wierden de aart* hangers van staal onderling oneens, eri een uit hun gezelfchap, een zekere Kamerraad, ontdekte mij, dat staal in het huis van zekeren burger K. op den duur ar« /'beidde en zilver maakte, en dat er ook reeds alle toebereidfelen getroffen waren tot de vlugt van den Goudmaker met de vrouw van K, die buiten dat een flegt mensch was. Het geheim van staal wist zij reeds werklijk, en staal fliep dag en nacht in haare armen. Ik hoorde zulks van den Kamerraad met verwondering, doch, raadde hem daarvan, als hij het bewijzen konde, den Keurvorst fchriftelijk kennis te geven. De Kamerraad bragt mij in weinige uuren zijn bericht aan den Keurvorst, fub volante, en ik zond het zelve, nevens mijne berichten, oogenbliklijk met eene Estafette aan den Keurvorst. Er waren naauwlijks 24 uuren verlopen, als de Keurvorst mij door eene andere Estafette bevel zond, om onmiddelijk staal en zijnen. Compagnon op te vatten en beide in de boeijen te zetten, maar de vrouw van K» huisarrest te laten geven. Het bevel kwam echter 6 uuren te laat, wijl staal zich C reeds

Sluiten