Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GOUD EN ZILVER MAKEN. 3JT

ren had. Hij vreesde geweldig voor den Schepcnsftoel, welke lange, wegens des hem'aangetijgde Geldmakerij, op hem geloerd hadde. Ik liet hem tusfchen vreesen hoop in zijn Arrest , en vertrok. Hl^ liet mij echter weinig tijd om mij van hem verwijderd te kunnen houden. Ik wilde hem in de eerfle beklemdheid vertrouwelijk maken; dan hij was zo-dom niet. Hij begon mij te verhalen, hoe mijne vijanden hem aangezet hadden, om mij bij den Keur» vorst verdacht en buiten vertrouwen tè maken, en vervolgens mij zo lang te bena» deelèn, tot de Vorst m'rj verftoten zotf hebben. Dit alles betuigde hij van harten te betreuren, en tevens dat hij nu wel in*zag, hoe God hem -voor zijne ontrouw geftraft hadde. Hij wilde zich beteren;. ik moest hem flechts weder in mijne vorige hoede nemen.

De Keurvorst kwam middelerwijl van zijn zomerverblijf terug, en ik gaf hem mondeling een omftandig bericht van den ganfchen toedragt der zaak; ik bewoog ook den Keurvorst om staal en zijn* Compagnon genade te fchenken, zo zij zich wilden beteren, en, of den Keurvorst het geheim 'Ca me-

Sluiten