Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$G BERICHT WEGENS HET

mededeelen, of ingevolge de verbindtenis, en wel een tijd lang in Arrest, ar. beiden. Staal beloofde beiden, doch Wilde alvorens uit het Arrest ontflagen en op vrije voeten gefteld zijn. Daar het laatfte er bij den Keurvorst niet in wilde, wierdt de zaak in een wijdlopig Proces gewikkeld. De Geheim-Raad miltz, die mij staal gaarne uit de hand fpelen, en voor zich zeiven het geheim magtig wilde worden, wist te bewerken dat de zaak den Juristen tusfchen de vingers kwam. Ik hield de uitflag wel een geheel vierdedeel jaars op, en wilde staal nog eenmaal redden; doch hij hield geen woord in iets van dat alles, wat hij mij, met welgevallen van mijnen Heer den Keurvorst, toegezegd hadde.

De zaak duurde mij nu een weinig te lang, en de Schepensftoel bragt aan de Regeering nieuwe befchuldigingen, behelzende dat staal nog onlangs nieuwe Karolinen en Batzen geflagen zoude hebben. Beide -Delasteriën wilden hem met geweld aan den hals. En miltz, met noch eenige anderen, dachten in 't eind het geheim nog meester te worden. Dan, staal maakte

in

Sluiten