Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GOUD EN ZILVER MAKEN. 4*

maar daar hij een zeker onbekend Ingrediënt bij zich gehouden, en bij het Koper in de fmeltkroes geworpen had, zo was? de Muntmeester even zo wijs als te voren. Het Goud was intusfchen gereed, en goed bevonden, en de Muntmeester had alle werkingen en medewerkingen, behalven het gemelde eenig Ingrediënt gezien en waargenomen; hij begeerde derhalven, dat staal hem niet langer om den tuin zoude leiden, en het ganfche geheim ontdekken» of hij zou hem terftond aan het Halsgericht overleveren. Staal antwoordde, dat bij die moeite fparen konde, dat hg volftrekt befloten had, het geheim niet te ontdekken, voor dat hij op vrije voeten Hond. De Muntmeester liep, met het grootfte misnoegen, naar zijnen vriend miltz, en beklaagde zich, dat staal hem dus mishandeld had. r-— Ik lachte hen beiden uit, over het onderwijs in het maken van Goud en Zilver, door de hand van staal!

Intusfchen had de Keurvorst te vergeefsch het kunstgeheim begeerd, en het werk wilde niet naar genoegen uitvallen. §taal heproefde wel om mij weder bij C £ hem

Sluiten