Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GOUD EN ZILVER MAKEN. 4?

want onder veele duizend menfchen is er zelden één, die er wat aan te koste zal willen leggen, en er zich mede bemoeijen; anderen ontbreekt het aan tijd, anderen*, wederom aan middelen, en wederom ande< ren aan gezonde hersfens of toereikend ge«> duld. — De meeste beletzelen wórdenechter door de bezigheden van beroep en kostwinning veroorzaakt. 1 In gebers fumma perfettionis wordt befchreven hoe iemand gefield moet zijn» die zich met deze kunst zal inlaten. Den meergemelden kunkel was het gemaklijk in dezen tot groote kunde te geraken; want voor eerst heeft hij jaarlijks 1000 daalders bezolding gehad, gevolglijk w?s de zorg voor kostwinning bij hem geene hinderpaal; ten tweeden zijn hem zo wel fchriften van beuther als van schweuzer aanvertrouwd geworden; ten derden zijn hem alle benodigdheden uit de Keur-Saxifche Renten aangefchaft geweest; en ten vierden wierden hem ook lieden toegevoegd , die hem ten dienste moesten ftaan. Op zulk eene wijze kan men gemaklijk veel beproeven, en gevolglijk veel waarnemen.

Wat

Sluiten