Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4S AANMERKINGEN OVER HET

Wat theophrastus paracelsus aanbe. langd, wiens naam eigenclijk philip bombast is, die uit Hohenheim geboortig was, en in Kdrthen meestentijds wierdt opgevoed, welke ook onder de Philofophos Hermeticos adeptos geteld wordt, — van dezen weet ik waarlijk niet wat er van te denken zij. Hij fchrijft in zijn 6de Defenfion: fol. 106. contra calummo pfeudo-medicorum, dat zijn ontrouwe knegt zijne Lijders van hein afgetrokken, voor half loon aangenomen heeft, en hem daardoor in behoefte bragt. Als hij nu een waar bezitter van den Philofophifchen Heen geweest ware, zou hij immers geen reden gehad hebben om van zijne lijders betaling te vorderen; veel minder was het mooglijk, dat zijn ontrouwe knegt hem door onderkruipingen tot behoefte bragt; zijne defenfiones heeft hij gefchreven in het jaar 1538. en hij is te Saltzburg in 1541. geftorven; hij moet dan binnen deze driejaaren eerst een P/nïofophus adeptus geworden zijn; ook koomt het mij wonderlijk voor, dat hij zo veel zonderlings in zijne Archidioxia, van lang leven, van behoud, herleving, en vernieuwing van het menfchelijk lighaam ge-

fchre-

Sluiten