Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GOUD EN ZILVER MAKEN. 51

graauwe aarde terug, welke in de proeven beletfelen veroorzaken kan.

Over het geheel zijn alle fchriften vaii theophrastus zo duister uitgewerkt, dat men uitdezelven, evenzo weinig min als uit wellings Opera magno, magio cabalistico begrijpen'kan. Echter heeft welling (diert ibmmigentot zijne onfchuld onder het getal óerhetmetifche Philifophen tellen) door zijné Cabala en Magie aangewezen, hoe de Engelen in den Hemel volgens orde en rang zitten, en hoe lang de Duivel in de Hel moet zweeven, het welk theophrastus niet gedaan heeft, ook was deze niet in" ftaat om over Regenwater eene zo ontzet* tend lange en donkere redevoering te hóuden, dat ze het geduld van elk een afmatte. Van theoiiirastus eigenfchappen fchrijft echter valerius de Retiis het volgende: Theophrastus Bombast de Hohenheim, ex nobili profapia fuevigena apud Ercmitas natus, a ftoicis paracelfus magnus vocatus, ducentos 6? triginta libros in philofophia fcripfit, & quadraginta fex libros in medica folennitate edidit, & duodecim libros derepubl. emendavit. Septem in Mathematica conftruxit arte,

trid opera fimul in anum librum compofuit9 D z &f

Sluiten