Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sé AANMERKINGEN OVER HET

naamde Rattenkruid); het laatfte kan ech. ter op zich zelve dat geene niet bewerken, dat het in gezelfchap van zijn' naasten aanverwant (de Merkurius) kan uitvoeren. Bij de, in hunnen behoorlijken menfiruis opgeloste metaalen, moeten, volgens konkel, een Spiritus vini, een gedistilleerde azijn, en de Salia volatiali urinofa, ook groot vermogen hebben, om eene verandering voort te brengen. Hij meldt, bijvoorbeeld, in zijn Laboratorium foJ. 314. het volgende. „ Los een fijn Zilver in „ een Salpetergeest op, trekt het af tot 1 „ het vloeibaar is, giet alsdan daarover ., een Spiritum urince cumfuofale, zet dit op eene konfoort, dan koomt er eene „ bloedroode Masfa uit voort, die men „ om den vinger kan winden; dit Zilver „ kan door kunst en tijd in bet aller^ „ fchoonfte Sublimaat verandert worden, „ dat gedeeltiijk zo fchoon wordt dat het „ Goud gelijkt".

Ja ik kan bij mijn geweten zeggen, dat ak het op deze en andere wijze door eene Sublimatie in eenige weken zo verre gebragt heb, dat er van dit Sublimaat iets onder in

heg-

Sluiten