Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GOUD EN ZILVER MAKEN.

de Kwik coaguleeren, doch het in dezen. Hand niet fingeeren. Zij, die nu van gevoelen zijn, dat, als zij de Kwik op deze wijze gecoaguleerd hebben, en zij reduceerm, dat dan het Zilver uit de Kwik getingeerd zoude zijn, zijn wezendlijke dwaazen; die zulks echter, zonder eenig nadenken, zo maar weg werpen, zijn nog grooter zotten. Wijlen de Keurvorst van Saxen, heeft bij de befchrijving van dit werk nog het volgende gevoegd: „ NB. ,, Hier in Heken Miracüla, die voorheen ,, niet waargenomen zijn: derhalven dank

God, en zondig niet meer"!

Ik heb met vlijt de beste en raerkwaardigfte plaatfen uit konkel getrokken, op dat de gunftige Lezer niet genoodzaakt zoude zijn, dezelve uit het wijdlopig gefchrift van den Autheur op te zoeken. Dees fchrijver is mij daarom de verkieslijkfte, dewijl ik door hem aanleiding gevonden heb, om te ontdekken, dat het der kunst mogelijk is, Goud, doormiddel van de Kwik, uit het Zilver voord te brengen. Ik geloof niet dat ik daardoor zondigen zal, als ik alle

nieiL.

Sluiten