Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 13 )

Vrouwen te fielten heeft, zonder dat ze zulk een fnoepparty ons verwyten kunnen. 'Er loopen immers genoeg hoorndragers, die het waarlyk niet verdienen, maar alléén de geilheid hunner Wyven niet kunnen beteugelen; wagt U dog 6 Mannen! dat gy U door zulke Hukken, wen gy eens niet zulk een deitgdzaame en weldenkende Vrouw had als deezen flrooper, ,waar van ik de Gefchiedenis befchreeven hebbe , dat gy tog niet door uw eigen toedoen in dat gehoornde Gild verdien' ftelyk geraakt, of voor 't minst dat gy moet dulden, dat men van U *gge: Zyn Vrouw heeft de broek aan, om dat haar Man te veel huiten af jaagt.

EINDE.

Sluiten