Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(5 )

in de hand , daar men de draat door laat pasfëd* ren, als men uit 't bovengemelde koeke beflag haa!d.

Houdende een ander het meergemelde Raam vaft, om al draaijende de draaden naaft eikander op te rollen, en alzo te laaten droogen.

De deeg word van Meelkruid en Voorloop gemaakt; droog zynde, knipt men dezelve ter lengte af, om aan 'cSchagjete correspondeeren; gecorrespondeert zynde en gebonden , blaart men andermaal door dezelve, of zy wel lugt hebben, lugt hebbende; doet men in een kookertje zoo veel Meelkruid als in een groote vingerhoed gaat, als dan 't pennetje daar boven op > en ze wel droog bewaaren.

VAN DE DROOGE PYPJES.

Deeze worden van Papier op een hout roldertje gerold , ter lengte van 2 duim, als dan met eëti hol koopere Stampertje gedreeven , op dezelve manier als men Vuurpylen dryfe in een klein houten kookertje, 't geen men daarin flaac, is anders niet, als alderbefte Brabaiuifche Crepékruid, als zynde ons Hollands K.uid daar toe veel te zwak.

Men reguleerd de dikte der Pypjes naar de wydte der Zintgaaten.

A 3 BLIK-

Sluiten