Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

co

BLIK-VUUREN.

Deeze laat men van brandhout maaken, ter lengte van 8 duim , buiten de handgreep, het lugtgat wyd een half duim, dik i£ duim, worden met een houte Stamper gevuld, op dezelvewyze als Granaat Buizen, met deeze Compofitie: j6 Loot Meelpulver.

1 dito Zwavel, veel Vonken. 4 Loot Staalvylzel.

of 12 dito Meelkruid.

2 dito Coolen.

2 dito Salpeeter. of fimpel Meelkruid op elk leepeltje, doet men 10 flaagen met een houte kloppertje, vol zynde, kapt men dezelve als Granaat Buizen,

dan legt men ze weg voor 't gebruik.

Meelkruid, Meelpulver Sas, is anders niet als gemaalen Kruid, en dan gezift door een heei fyn zeefje.

VAN DE GRANAAT - BUIZENT, EN 'T VULLEN DERZELVEN.

Van alle ernftige Vuurwerken , is 'er geene, daar een Conftapel zoo naauwkeurig agt moet geeven dan in 't prsepareeren der Granaaten.

De Granaaten moet men van binnen wel ter deegen uitfchraapen, met een fcherp yfertje in deeze gedaante als men dan de

roest wel heeft uitge- ff krapt, legt men dezelve in 't vuur om ij uit te gloeijen, koud zynde, vifiteert -4^y men dezelve of ze ook berften of gaatjes buiten 't behoorlyke JSintgat hebben.

Als

Sluiten