Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ft')

Als dan fnyd men de Huizen ter lengte van S-i* duim, AmiterdamtchS Maat met Hoofd en af; na 't lugtgat derzelve Buizen wel ter deëbë'ri met het dreevelije « van fplinters te hebben gezüivért , vuld /ƒ men dezelve met een Pennefchagt,Lee jj pels-wys genieeden f^^^p» met de volgende Compofitie:

Meelkruid 3 deelen; Salpeeter 2 deelen. Zwavel 1 deel. alles zeer droög en fyn , en wel tèr deegen onder elkander gemengt, alzoo, dat 't eene egaale couleur bekomt.

Als dan doet men met de voorgemelde Pen» tiefchagt van deeze Compofitie in 't lögtgaÉ van de Buis een gertrecke leepekje vol, flaande met een houren kloppertje op 't voorgemelde dreeveltje 15 tamelyke harde Hagen , dog niec te hard, anders zoude de Buis berften ; vervolgens neemt men de Buis, als men dezelve vol gedreeven heeft, en fnyd die van onderen in de ichumte een weinig af, om dezelve te probeeren, of ze goed gedreeven zyn, als dan moeten ze de gedaante hebben en couleur van Potloot.

Dat zoo niet zynde, kan mert op de Buizen geen ftaat maken, en men zoude zig Zelve daar mcede om hals heipen j dan fnyd men de Buizerï beetje by beetje in de rondte af, zoo lang dezeive in de lugtgaaten van de Granaaten fluiten op een gemakkeiyke manier.

De Granaaten worden op een derde gevuld, met ordinair grof gekaarent Kruid.

Dan bewoèld men de Buis van onderen meC een weinig Vlas, het welk men in een weinig teer, daar wasch in gefmolten is, doopt.

A 4 Daö

Sluiten