Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 9 )

VAN DE BROEK ING S. "

Voor alle Calibers van 't Canon tweemaal de lengte van 't Stuk , en dan aan weer enden nog 9 Streng voor de Oogenderzelven. Haar dikte voor 48 Ponders 9 a 10 duim.

36 Ponders 8 a 9 duim. 2 4 Ponders 7 a 8 duim. 18 Ponders 7 k 6 duim. 12 Ponders 5 a 6 duim. 8 Ponders 4 a 5 duim. 6 Ponders 4 . . duim. 3-Ponders 3 . . duim.

OM EEN CANON TE LINIEEREN.

Men field een quadrant op de hoogfte Cieraads-band van 't bodemftuk, om 't middelpunt van 't Canon te vinden, het geen men dan met een maat van papier of zeylgaaren in de rondte van 't bodemftuk meet, deeze rondte verdeeld men in vier gelyke deelen.

Zettende een van deeze deelen aan de kant van 't middelpunt, dat u de quadrant heeft aangeweczen, needcrwaarts na de zyde van 't Canon , lings en regts van 't Canon, merkende met een merkje met kryt.

By voorbeeld als deeze Merken:

Zoo doet men 't zelve aan de Tromp , ftellende de quadrant meede op de Tromp om 't middelpunt te vinden , als dan neemt men een Timmermans Slaglyn , en houd dezelve van 't eene merk op

't andere, in de lengte van de merkert van 't A 5 be*

Sluiten