Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C'o )

bodemftuk, op de merken van de Tromp, dan knipt men de lyn, die bevoorens met kryt is beftreeken.

Dan vervolgd men met een penceel en witte verf, de krytlyn , en 't is gedaan.

De bovenlyn dient, om 't middelpunt van 't voorwerp te zoeken, daar men na fchieten wil.

En door de zylynen laat men 't Canon eleveeren of zakken, om de hoogte of laagte van u voorwerp te bekoomen. Is 't voorwerp binnen 't waterpas van 't Canon, ;en de Battery waterpas, de Wielen egaal, het Stuk legt regt in zyn tappen", zal men zeekerlyk raaken dat punt, het welk men zien kan , van agteren, ten halve op de zydelyn van het boodemftuk, tot voorover de halve Tromp, ten waare door contrarie beweeging van het Schip, of al te fterke wind, of door al te kleine Kogels, die veel minder als het Caliber zyn, al te kleine Proppen, die de Kogel te vee! op eene zyde drukken, het geen een Artilierift met oordeel ea verftand moet zoeken te corrigecren.'

ALS MEN EEN CANON VERGEL Y.K EN WIL.

Neemt met een kromme pasfer de diametervan het Bodemftuk met hand en al op en neer, als meede de diameter van de Tromp. Dezelve perfect renoome hebbende, ftelt men dezelve op een houtje, als dan trekt men het minfte van het meefte, het geen overfchiet gehalv eert, dat voor op de agterfte Cieraads * band van de Tromp. t,e hebben gettcjd, als dan een lange Rey genoomen, en voor op het opzetfel te hebben geJegt?ep ageer-pp'0e agterfte Cifraads ■ band van

d#

Sluiten