Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 17)

fteekt; men het Canon van vooren aan, zoo zal het geen in het Sintgac zit, daar van agteren uitvliegen.

Dit niet willende helpen, na verfcheide ryzen zulks herhaald te hebben, moet men de fpykerhagel of brok van- een boor, die in het laadgat is, met invreetende fpecie laten uitbyten, op de volgende wyze:

Men maakt rondom het Sintgat een verhooging' van een goede duim hoog van Wasch, wel zorgdraagende dat deeze verhooging overal fluit, als dan maakt men deeze volgende fpecie klaar; om 'er inwendig in te gieten.

N°. i. N°. 2. No. 3.

Brandewyn. of Wyn Azyn. Kooperroot. Kooperroot. Salpeeter. Spaansgroen.

Spaansgroen. Spaansgroen. Zout, vanelks evenveel. Boom Oly. Brandewyn. van elks evenveel, van elks evenveel.

Deeze Materie 24 uuren onder malkanderen laaten ftaan , en wat dikwils met een houte fpaan omroerende, dog men moet bevoorens de fpaan heel dik met Spaanfche Zeep fmeeren.

Dit voorgaande niet kunnende helpen,is daar anders niet op als het Cintgat uit te booren en een nieuw te-maaken, dog zoo, als in het voorgaande gezegc is

De hoofdpunólen van een Artillerift, moeten mceft beftaan : alle fouten en onvoorziene toevallen met een behendig oordeel te corrigeeren-.

Zoo verhaalt de Heer Cofimir Siminovier, in zyn Ars Augna slrpilleriu ,-over de onklaareCintgastèn, als men by geval een Canon had, hetwelk door een of ander toeval onklaar was, en' men evenwel genoodzaakt weezen zoude, omv

met

Sluiten