Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 18 )

met het zelve te ageeren, kan zulks op de volgende manier gefchieden.

Men laade het Canon met zyn laading na bé. hooren, Kruid, Kogel en Prop , als dan pointeert men na het voorwerp, het geen men wil befchieten.

Als dan doet men in een dun linnen zakje 3 pond Kruid, het geen als men gaaten in het. zelve geboord heeft, fchuyft men boven op de laading.

Dan doet men ineen leepel zo veel Meelkruid als voldoende ïs, om een Loopvuur van vooren na de Tromp te rnaaken, hangende in de Tromp een end gezwinde Lont,dan fteekt men het Canon van vooren aan.

Dog na myn gering oordeel zou zulks in klei* ne Canonnen wel aangaan van 3, 4, 5 tot 8 Ponders, maar in groote zoude ik de proef niet dikmaals willen herhaalen , of myn bedunkens zou men de brokken om de ooren krygen.

Dog dit word maar alleen gemeld,om zoo als reeds gezegt is, een Artillerift zig in alle toevallen kan helpen.

De Heer Pauban heeft beweezen , dat een once Kruid, kragtig genoeg is, om 100 pond gewigt te doen fpringen.

Driedjrley naamen heeft men in het ftellen van een Kanon, Horifontaal, Vifier en Boog. fchot.

De Horifontaal is, als men~ van de hoogte na de laagte fchiet, en de loop van het Kanon gedompt leid.

De Vifierfchot is, als het Kanon voor en agter met de Loop en Ziel waaterpas leid, alzoo het Kanon vergeleeken zynde, de Perpendiculaar in o graaden hangt.

De

Sluiten