Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 19)

De Böogfchot is, als het Kanon met de Loop of Ziel geëleveert of verhoogt leid, tot op zyn hoogfte Pllcvatie uit o graaden, het geen aile Boogfchooten zyn.

De Heer Ridder St. Tulien, als meede de Luitenant Generaal du Mets, hebben de volgende aanmerking op de dragt van een Kanon gedaan, en daar de herhaalde proeve van genomen.

-Pon- DuitCcbe Ka- draaien in o by de hoogfte den. nonnen. graade fta:in- Elevatie.

de^

33 BaÏÏerd" Car- 600 lchrede.jóooo ichredtouw,

48 Cartouwen. 600 ;6ooo —— Defchreeden

24 halve dito. |420 15070 Worden,gere-

12 quart duo. I370 '4400 1fa

6 Regiments '(tukken, ieis3ÓOO kent 3 Ryn-

-3 halve dito. j weiniger landfcheVoe-

,ï3 Ce^0>oo 7t40 — «n, en „800

9 halve dito. 450 5370 voet, is een

4 quart dito. ;350 4180 Hollandsen.

3 Falconet. 280 3310

1 halve dito. 206 2450 ^ "ur gaans«

Pon- Franfche Waterpas by de hoogfte Horifontaal.

den. Kanonnen. Schoot o gr. Elevatie.

33 Cartouwen. 600 fchrede. 6000 Ichred* 24 halve dito. 700 —— 6000 ■ 16 Slangen. 800 ■ 8000 ■■

12 ^Cartouwen. 450 1 5000

*;Sakk.Yferen. 400 4500

2j Serpenten. 150 ■ 1500 ——

■5 Serpentinelle 160 ——— 800 ———

AAN-

Sluiten