Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 20)

AANMERKING.

Een Kanons Kogel 600 fchreeden ver koomende, is in ftaat van 9 tot 15 voet diep in de aarde'te dringen.

Een Kanons Kogel vliegt in de tyd van een feconde ii?4 fchreeden , volgens de Heer Derham t in zyn Phifico, dewelke door behulp van een buitengemeen goed Gronometrum Pendul, om de tyd op het ald.rnaauwkeurigite te obferveeren, en door behulp van een Koninglyke Conftapel, buiten London ondervonden heeft, dat een Kogel in de tyd van 5 halve feconden, 510 Engeifche yards^weg aflegt, zynde 765 Holland- ! fche elle, 'i756!Rhynlandfche voeten, om en by, een Hollandsen uur gaans in een minut.

Aangaande de Berigten van bet geluit van het KANO Nt is men zeer onderfcheidm.

Benjamin Martin, verhaald in zyn algemeene Scbetze der heedendaagfche Natuurkunde, pa.,'. 58 rot 61 , men vind berigten van geluid op een atïtand van 180 tot 200 Engeifche Mylen, dat is 55 a 60 uur gaans.

De Heer Mufchenhroek, van 90 Italiaanfche Mylen.

In den Jaare 1685 tot Stokholm, met een dubbelde Cartouw fchietende 96 pond, op een afftand van 180 Mylen.

In den Oorlog van den Jaaren 1672, wierd het fchieten op een aiftand van 200 Engeifche Mylen gehoord.

Derham verhaald, dat de Groot Hertog van Toskaanen, tot Livorno, vcrfcheidc Canonnen liet affchieten op zeekere tyd, en tot Florence

daar

Sluiten