Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hy vind in 't fly:en van zyn' tyd,

Aan nuuen leerlust toegewyd,

Steeds welbefteede en (treelende uuren;

En ziet, door d'yver die hem blaakt,

De uitfpanning, die zyn hart vermaakt,

(duuren;

Iets aan zyn' ftaat verknocht dat vleijend voort blyfc Danr hy, aanhoudend, lof en eer en achting wint, By elk, die in den mensch kunstvordering bemint.

Hy word der kunsten toeverlaat,

En ftrekt haar fteeds ten mecenaat

In 't juichend choor der kunstgezinden,

Daac Mnemofynes lieflyk kroost,

Op Helicon, niet fchaamrood bloost,

Dat Febus zoonen in zulk een' hunn* wellust vinden,

En hem erkennen als een' vrind en tydgenoot

(groot.

Die de eer deszangbergs door kunstliefde en vlytver-

Daar

Sluiten