Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar gy ray duiilyk hebt betoond ?

Dat in uw ziel hoogachting woont

Zo voor muzyk als poè'zyê,

En my, door beide, de eer gefchied

Dat gy my uwe vrindfchap bied ,

ïs 't zeer plichtmaatig dat ik U dit zangfpelwyê:

(kunst vleit.

De naam eens kunstvrinds voegt aan 't hoofd, waar zangThalia fchertfend lagcht.ofMelporaene fchreit.

Dat uwen fmaak dit zangfpel ftieel'. Wanneer't, gevoerd op ons tooneel, D' aaufchouwer lokke en moog' behaagen. Dan zal myn dichtnimf nooit den tyd? Deze overzetting toegewyd, Als nutteloos verfpild, betreuren of beklaigen,Maar 't zal belooning voor haar tedre kunstkracht zyn, Dat die mag pronken met den naam van alewyn.

B. RU L O FF S.

Ben 6 January, 1752.

Sluiten