Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEACHTE

ZAN GS PELBE MINNA AREN.

JËiindelyk kunt gy aflaaten my , by aanhoudendheid, re' den te vraagen , (bewust zynde dat ik den kuiper, zangfpel, voor eenige jaaren reeds ten behoeve van den Amflerdamfchen Schouwburg, uit het oorfprongelyk Fransehpro' za in Nederduit].che vaerfen begonnen hadde over te zetten ,) waarom ik denzelven niet ten tooneele deed ver» fcbynen ?

Gy kunt de moeite fpaaren my, met aandrang, te verzekeren , dat hy, wanneer ge hem door den troep van den

heer

Sluiten