Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heer neyts, voor veele jaar en, op om voort ge tooneel zaagt vertoonen, U hy voortduw ing beviel, en, ah 't ware, de bronwelwas, waaruit de treken neiging om ook, in onze nationaale Jpraake, zang/pellen ten tootieele te voeren, voortvloeiden.

Thans voldeed ik uw dringende nieuwsgierigheid om den kuiper op onzen Schouwburg te zien,door hem denWclEdelen lleeren Gecommitteerden tot de zaaken van den Schouwburg aan te bieden, die hem aar.naamen, met oogmerk denzelven fpoediglc eloen vettoonen. fiyis eer.emy. tier lettervt uchten, waaraan ik begon te arbeiden, toen de zang/pellen, gelyk een shiuksche koopman, de

tweejaagers en het melkmeisje, de soldaat doordwang, en a k n e t t e e n l u b y n , CU

veele dergelyken, alleenlyk diendenter vervulling van af ge* keurde bly-en kluchtfpell n .om tot toegifte vertoond tt werden achter groote treur- bly- en tooi eelfpelkn, die verdiensten genoeg hadden om den aai fc' onweren te trekken , en toen de hecr/chende fu aak in Frankryk, gevolgd van verfchciden vorstendommen, dan.aate de overhand had gekreegen , de groote zang/pellen t>,t voorfpel'en te doen dienen, en met treur bly- en tooneelfpeikn in gelyken targ te (lellen.

Dezen

Sluiten