Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

baar ik my by vooruitzicht durf vlei/en , dat my» kuiper, byaldien hy met denzelfden yver en kundige oplettendheid, waarmede de voorige zang/bellen, en nog niet lang geleden de twee gierigaarts en sim vaan, met een' algemeenen lof door onze bèkwaame tooneelfpeeleren wierden uitgevoerd, zal vertoond worden, waaraan ik niet twyfel, vertrouw ik 'er myne landgl nooten vermaak , en den Schouwburg voordeel mede te zullen aanbrengen , en dm zal ik, naar wcnsch, myne moeite, aan dit zangfpel ten koste gelegd, zien beloonen, en my verheugen, dat ik myne fnipperuuren van dichter, lyke uitfpanning niet vruchtloos bef eed heb.

r>3

Sluiten