Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Gecommitteerden tot de zaakenvan den Schouwburg hebben, volgens Oétroy door Hunne Ed. Groot» Mog.deHeeren Staaten van Holland en Westvriesland, den eerden November, 1787, aan hen verleend, het recht van deze Privilegie, alleen voor den tegenwoordigen druk, van DE KUIPER, zang/pel, vergund

«aU J. HELDERS eilA.MAR.St

Amlleldam, den 24 November, 1791.

Geen Exemplaaren zullen voor echt erkend worden, dan die door één' der Heeren Gecommitteerden onderteekand zyn.

VER,

Sluiten