Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTOONER S.

Mj* RTYN, kuipers baas, voogd van Fanchetic, en verliefd op dezelve.

fanciiette, beminde van Colyn.

colyn, eertyds Solelaat, kuipers knecht op den winkel van Martyn; verliefd op tanchette,

Sep, wyngaardenier.

servaas, molenaar, oom van Colyn.

Het fpel fpeelt in een dorp in het huis van Martyn , btginnende 's nademi Idags ten twee uwen , eindigende omtrent ten acht uuren.

Het tooneel verbeeld een kuipers winkel: vóór op het tooneel jlaat een kuipers fchaafbank; wat verder opeen vat, en ter zyde , tusfchcn de fchermen een kuip , die maar half gezien word; voorts eenige kuipersgereedfc'wppen , die aan den wand hangen, en gedeeltelyk op het vat en 'er naait liggen.

D E

Sluiten