Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A 2 FAN*

ZANGSPEL.

Eu u, in 't kort, de deur uitleid'. C OtYN.

De deur uit? waarom? durf ik vraagen?

FANCHETTE.

De baas zoekt naar gelegenheid,

Om u den winkel af te jaagen. Bemerkte gy, dees dagen, niet Hoe yslyk knorrig hy ftaêg ziet,

En hoe misnoegd en ontevreden

Hy tegen u is in zyn reden?...

COLYN.

Zeg me eens, wanneer 'k hem vrindlyk trof?

FANCHETTE.

Nog gisteren iu onzen hof, Aan geene zyde van de heggen,

Alwaar ik hem wist te befpiên,

En zonder dat hy my kon zien. Hoorde ik hem, by zichzelven, zeggen,

In 't aangezicht gelyk verwoed,

En dampend telkens met den voet: „ 'k Zal dien foldaat zyn paspoort geevenj

,, Hy is een luiaart en een guit;

„ Hy fpot met my en lagcht my uit, „ En zou Fanchette ook flecht doen leven:

„ Hy moet de deur uit, ja gewis."

COLYN.

Zou hy, denk je, in zyne oude dagen, No^ waarlyk willen u behaagen?

3

Sluiten