Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

DE KUIPER,

FANCHETTE.

ó Ja ; 'k weet dat zulks zeker is.

COLYN.

Hebt gy 'er blyken van?...

FANCHETTE

Volflaagcn.

ZANG.

'k Word zulks gewaar, door zyn onthaal: Hy ziet my aan, fpreekt liefdetaal; Maar, ondanks alles wat hy doet,

Kan niets hem baaten :

'kLageh om zyn piaaten; 'k Belpot zyn'glued.

Wanneer ik loop, dan ook loopt hy, Vol drift, tot myn vermaak, met my; Maar de yvcr, hoe uy zich ooklpued',

Zwicht voor zyn jaaren.

In voort te vaarcn Bezwykt zyn moed.

Als ik voor't eerst een liedje zing, Straks zirgt hy met my onderling. Doch 't gaat geenszins zo als 't behoort :

Fe mengelingen

Van beide ons.zingen Zyn niet accoord.

COLYN.

Hoe! durft die oude en ftramme bloed, Die invalide, zojder moed,

Dan

Sluiten