Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZANGSPEL. II TRIO*

Onze onvermoeide vlyc Is I3acelius toegewyd. Kom, laat ons werken met een* een'geztndeit moed. Daarna word de arueid weêr verzoet Door gulle vreugd en lieflyk rusten. Sla frisch toe, Wel te moê. 't Werken moet fteeds gaan met lusten. Daarna is 't hart weer voor de min. FANCHETTE. COLYN en MARTYN.

Sla frisch toe, bly van zin. Sla Irisch toe, bly van zin. Dwrna is'i hart weer voorde min. Pata pan ! Daarna is't hart vreêr jj-uma 1 voor de min.

MARTYN.

Climeen trof in de kroeg eens haaren vryer aan: Zy, hierom boos, wilde aan het kjven gaan; Maar hy, om heui re wederltaan, Bood haar zyn glaasje aan, zonder vreezen, En zei: Wees toch maar wel voldaan, 'k Drink uw gezondheid, uitgelejzen! Sla frisch toe, bly van zin. Daarna is't hart weer voor de min. ALLE DRIE. Sla frisch toe, enz.

MARTYN.

Fanchette , dat is afgedaan. Nu moet het jou ook niet verveelen My, op jou beurt, het oor te ftreelen.

Hef eens een van die liedjes aan,

Die

Sluiten