Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZANGSPEL,

Fanchette heft het volgende Liedje aan, 6 , dit liedje is 'c rechte, dat Ik graag door jou gezongen had.

FANCHETTE.

LIEDJE-

Op een" tyd zag Colinette

Eens een' wyngaard wJig (liaan. Deukend dat haar niets belette,

Sloeg zy fluks de hand 'eraan. Wil niet plukken, Coline.tc!

Liefde is bier niet verr* van daan. 't Meisje, daar 't niets wajint te duchten,

Word befpied docr 'c mtnnewicht Dat, eer 't mooglyk is te ontvluchten,

Haar treft door een' Icherpen fchicht. Zy fchreeuwt en begint te zuchten,

Met bedeesdheid in 't gezicht.

Dacht gy, dat het u zou lukken, Olyk meisje ! (vraagt hy haar) 't Trisje van der. flam te i ukken? Neen, ik wierd u ras gewaar. Meisjes, die zo gaerne plukken, Looperi altyd groot gevaar. ALLEN TE SAAM EN. Meisjes, die zo gaerne enz.

MARTYN. Ha, dat zyn loopjes! dat zyn klanken!

Wel weèrgaès, of dat zingen is? Het gaat me aan 't hart. Om jou te danken. En uit een waare erkentenis ,

2J

Zal

Sluiten