Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZANGSPEL. 15

'k Gaf aan myn' buurman ftiaks myn woord

Om, als ik t'huis zou komen, voort, Een oxhoofd met hem op te fteeken. Zulks kan niet blyven in gebreken.

Fanchette, intusfchen kan je alleen Wel in den tuin jou tydverdryven

Met braaijen. Kom, kind, ga jy heen.

fanchette.

Ik zou hier ook wel kunnen blyven.

martyn.

Neen, doe het geen ik zeg, van daag. Ik heb hier reden voor, myn waarde!

De hoenders wroeten anders ftaêg Geweldig in den tuin in de aarde.

Tegen Colyn. En jy, pas op jou werk te doen.

colyn, zonder hem te willen hoor en. Ze zullen dansfen onder 't groen... # gun heide binnen; doek Fanehette komt, zo dra Martyn weg is, weder op het tooneel.

DERDE TO O N E E L.

fanchette,colyn. fanchette.

Colyn, Colyn, is hy al heenen?

colyn.

Ja wel, Fanchett'i wees niet bevreesd; Kom jy maar in. Hy ü verdweenen. ^

Sluiten