Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j6 de kuiper,

FANCHETTE.

Vermits ik morgen ga te feest Met onzen ba?.s, wil ik je iets fchenkeri.

Daar is een heel mooi lint voor jou;

Ik kreeg het laatst van een mevrouw. Neem aan; wil my 'er by gedenken.

Ik nam 't voor u, Colyn: fier jy

Nou, ter gedachtenis van my, U daarmede.

COLYN.

Is het, zonder liegen , Van een mevrouw, Fanchetc'? want, kyk.*

FANCHETTE.

Wel ongetwyfeld, zekerlyk. Denk niet dat ik u zou bedriegen.

't Is die mevrouw, waar ik naar ftad Zo dikwils vruchten heen ga draagen. colyn.

Hoor eens, Fanchette, ik ben... omdar..,

FANCHETTE.

Wel nou, fpreek op, Colyn, om wat? Zou ook wat jalouzy jou plaagcn?

c o l y N.

6 Neen, geenszins; maar jy zei iets, Waarop ik peinsde, en anders niets.

FANCHETTE,

Maar wil me eens, daar .we alleen zyn, zeggen,

Hoe

Sluiten