Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22

DE KUIPER, Aan dat verbruid verveelend lollen ? Zal jy me hooren?

COLYN»

Zyt gy *t,baas? Wat,duivel!jy maakt een geraas, Net of uw zinnen zyn aan 't bollen.

MARTYN.

Waarom laat je, als ik jou iets vraag, My fchreeuwen zonder my te hooren?

COLYN.

Waarom kom je in myn vlyt me Hooren,

Daar 'kvoor uw werk zo'n zorge draag? *k Wa3 daar zo yvrig in myn zaaken ; Gy had me een duigje klaar zien maaken,

Zo fchoon als jy 'er ooit een zag.

Het mangelde nog aan een' llag Met dezen disfel.

M A R T Y N. Dit's de reden

In 't minde niet waartoe ik kom.

COLYN.

Ik gaf 'er graag een* gulden om , Zo gy geduldig had geleeden

Dat ik dit duigje, naar myn" fmaak, Ten eind' toe had af moogen maaken. MARTYN.

Ik zeg nog eens, 't is niet de zaak Waarom 'k verfchyn: 't zyn andre zaaken.

co-

Sluiten