Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 DE K U I P E R9

martyn.

'k Vraag aan jou , Naar welk een plaats zy is geloopen?

Naar wien? wat huis? verfta je 't nou? Ik fpreek verftaanbaar , zou ik hoopen.

colyn.

J8> gyfpreekt zonder wedergaê. Gy weet den tuin we!, zou ik gisfcn, Van meester Pieterfelie?

martyn.' colyn.

Daar is ze niet. Maar 't kan niet misfen,

Als je aan het eind'bent van den tuin, Daar woont Griet Kribbig, die, voordezen,

AI fpottende, naar uwe kruin Met haar twee vingren heeft geweezen,

By de begraafnis van uw vrouw.

Daar is Fanchette. Weet je 't nou?'

martyn.

Behalven dat je wel kost ftaaken Die zotte aanmerkingen te maaken,

Weet ik 't. Maar nou fprak ik jou graag 1 Van andre zaaken. 'k Heb een vraag Aan jou te doen? *

colyn;

Wat's uw begeeren?

Zeg

Sluiten