Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c5 DE K U I P E Rs Dat we onderling te faamen leevcn Als goede vrinden , is 't niet waar?

MARTYN.

Ik kan jou ligtlyk dat vergunnen, Mits dat het fleehts niet van naby, Maar zo verr' 't mooglyk zyn kan, zy.

COLYN.

En dan zult ge ook niet weigren kunnen., My een pleifier nog toe te liaan.

MARTYN.

Wel, wat pleifier toch? fpreek, welaan.

COLYN.

Ey my ter bruiloft meê te komen.

MARTYN.

Ter bruiloft! is het fpotterny? Van wie ?

COLYN.

Wel, van Fauchctte en my.

MARTYN.

Colyn, Colyn, je meugt wel fchroomer»

Zie jy deez' arm wel? valt het jou Niet klaar en duidelyk te raaden , Dat, is die met een' ftok gelaaden, Hy niet zacht nederkomen zou? COLYN.

Wel neen.

MARTYN.

Zeer goed, maar, felleweeken,

Zo

Sluiten