Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88 DE KUIPER, Dat hy het eens is met Fanchette...

Maar neen , wat maalt my toch in 't hoofd, En waarom maak ik my verlegen, Daar hy'zyn paspoort heeft gekreegen ,

En van haar byzyn is beroofd! Ik zal myn' fchroom eens, zonder draalen, Op een goed teugje wyn verhaalen. Een fieschje met drank uit zyr? zak krygende.

Ha, ha, dat is de rechte leus. Wat heb jy, flesje lief! geleeden, Sints my de liefde heeft beftreeden!

Wat was 'k, aangaande jou, onheusch! Maar 't fchynt dat elk zyn beurt moet hebben: Daar 'thier vloeit, zal het elders ebben.

ZANG.

Hoe fchoonen lieGyk blonk, voordeezen,

Voor myn gezicht de wyn in 't glas, Toen ik noch zorg noch fmart moest vreezen,

En 'k rteeds gerust en vrolyk was 1 Ik zong een liedje op 't bly genoegen,

Waarmeê my 't lot zo mild befchonk; 'k Kon zang en wyn te faamen voegen;

'tGing klok, klok, klok, zo vaak ik dronk. Maarthans, nu mydemin komt kwellen,

Plu heeft vrind Bachus afgedaan; Ik blyf het minnewicht verzeilen

En kan zyn kracht niet tegenftaan.

ZE-

Sluiten