Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32 DE KUIPER,

Colyn zegt me ook hoe ik hem griefde :

Zoude ik my belgen om zyn min 1 Cy beide maalt me aan 't hoofd van liefde.

Wat kwaad vind gy hierin?

MARTYN. Genoeg hiervan, van al uw leven

Zult gy hem niet te woord meer (laan. Wil my hierin niet tegenftreeven ;

Schik dat ik hierin word voldaan. Want als ik kwaad word, felleweeken!

FANCHETTE.

Indien hy my mogt komen fpreeken? MARTYN. Gooi voor zyn' neus de deur dan toe.

„ FANCHETTE.

Maar,als hy me op deftraat ziet, hoe

Doe 'k dan het beste?

MARTYN.

Uw' rug hem keeren.

Fanchette, volg jy myn begeeren,., En doe het geen ik gaarne had: Dan zei je, in 't kort, myn lieve fchatl

Myn troetelpopje en uitgeleezen,

Myn tweede helft, myn huisvrouw weezen. Ik zal, voor jou pleifier alleen , My mooijer maaken, en (leeds kleén,

Naar 't zal behaagen aan jou zinnen.

Ik

Sluiten