Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZANGSPÉL. Ik zou je... maar hoe geeuwje dus, Om welke reên?

FANCHETTE.

Maar wacht eens... zus. Ik zou daar waarlyk haast vergeeten...

MARTYN.

Wel wat toch, zeg?

FANCHETTE.

Dat zo terftond Baas Pieterfelie icmant zond.

M A R T Y N.

Waartoe?

FANCHETTE. Om u te laaten weeten, Dat hy, deez' avond, komt in flad; En zyne rekening graag had, Om alles aan u te betaalen,

't Geengy nog van hem hebben moet, Voor al 't aan hem geleverd goed In zyneu tuin.

MARTYN.

'k Zal, aan het draalen Daarmee, dan eens een einde zien? Het word waarachtig tyd,zou 'k achten. Hy deed my daar genoeg naar wachten.

F ANC HE TTE.

Sïaar 't moet deez' avond vast gefchisü.

C M A R-

Sluiten