Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZANGSPEL. 35

FAN C HETTE.

Wel, zestien. M A R T Y N.

Juist.

Hy krygt een Jluk kryt uit zyn zak en rekent op den duig* Welaan. Ik maak een zes te vooren , En naast die zes fchryf ik een een, Dan maakt het juist te faamcn... neen... Die fom is zo niet naar behooren.

FANCHETTE.

Voorzeker is zy 't niet.

MARTYN.

'tïs raar.

Eerst acht en dan nog acht moet, naar Uw zeggen, immers zestien maaken. Spreekis 't zo niet?

FANCHETTE.

ója, gewis.

MARTYN.

Nu acht en acht dan .. 't is wéér mis.

Hy werpt den duig op den grond. Ik weet 'er niet meer door te raaken. 'k Schyn van 't verftand te zyn beroofd, Zo maalt die fchobbejak ine in 't hoofd.

F A N C H E T T E.

Ik zeg u nog eens, op uw kamer, Is 't,om te reeknen , vee! bekwaamer. Dar.r is een pen en ook papier.

C 2 MAR*

Sluiten