Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZANGSPEL.

FANCHETTE.

Ja, ja baas, ga mnar fchielyk voort, En wil vooral toch zorge draagen, Dat gy uw reekning klaar maakt.

MARTYN.

En

Zo iemant komt naar my te vraagen,

Zeg dan dat ik onpaslyk ben, En niemant fpreeken kan of hooren, Opdat ze me in myn werk niet ftooren.

ACHTSTE T O O N E E L.

FANCHETTE, aüeen.

RECITATIFQ?

N U liy hier geen hinder doet, Zal 'k zien of ik Colyn hier digt by niet O' tmoec. Wat mag hy doen ? waar mag hy zyn ?. Wacht ik u hier vcrgeiJsch, Colyn? Ik hoor gerucht. Hy zal gewis nu komen, 't Is Colyn,. 'k Heb «iet te fchroomen Colyn... Colyn... Ach! wat verdriet! 'kBedroog my zelf. Helaas! hy komt nog niet.

ARIA.

Wat ftaat my thans te vreezen?

Verzei my ras, Colyn. Verhaal uwe uitgeleezen

Wat toch haar lot zal zyn, Dat zoete hoop my vleije.

Zy voere u hier by my. Opdat ik my verblyê,

Ec '( leed ten einde zy. Vu, Cs

3?

Wil

Sluiten