Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g8 DE KUIPER,

Wil liefde ons 't zoet veileenen.

Dat ze altyd voor ons waakt; En ons te faam verecncn,

Dan is ons heil volmaakt. Door beide ons te verbinden,

Schenkt liefde 't hcuglykst lot, Dat immer was te vinden

In *t ftreelends vreugdgenot.

Wat ftaat my enz.

NEGENDE T O O N E E L,

FANCHETTE,COLYN. FANCHETTE, op een ontevredene wyze. Colyn komt zekerlyk niet. Maar Hoe word hy toch het best gewaar?.. Hoe of hy tyding zoude ontfangen ?... Hy kan 't nier man. Waar of hy nu Zich t.p mag houden ? COLYN, ftil achter Fanchette zynde.

Digt by u.

FANCHETTE,

Ha, 'k wenschte reeds al mei verlangen.. Spraakt gy uw' oom, zeg ?

COLYN.

Ja, gewis. Hy zal niet heellang meer wegblyven. Zeg, waar Martyn nu heenen is.

FAN-

Sluiten