Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

49 DE KUIPER,

Hy begint te zingen.

» (Iet hart van myn Fanchette » En 't myne zyn maar een. Fanchette, hemde hand voor den mond houdende. Colyn,houd toch den mond. Zal jy Pap eeuwig zingen ?

colyn.

Uitgeleezen!

Het is me onmooglyk ftil te weezen. 'k Ben by u altyd even bly.

Hy kust haar. fanchette, hem tegenhoudende. Ik zeg, Colyn... Zal je eens bedaaren?.. Ik raad u zo niet voort te vaaren, Of ik word boos; verfta je dat? colyn.

Maar wat voor kwaad heb ik bedreeven Met u een' zoen of twee te gee\'en ? We moeten vrolyk zyn , myn fchat!

DUO.

colyn. Uw vogeltje is met vreugd gevangen;

't Is in zyn kooitje wel gezind, Doordien zyn eenigfte verlangen In zyne vreugd, geflreel en zangen,

Al haar geneuehte en wenfcheu vind.

FAN-

Sluiten