Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZANGSPEL' 4i

FANCHETTE.

Maai' zo men 't vogeltje eens kwam flaaken, Weg was zyn vreugd, weg zvn vermaaken,

En als een fchicfir was 't alt* verzwind,

En zy ftierf die hem had bemind. FANCHETTE. COLYN

Zal wel eens naar elders zwee- Nooit zal 't zyne kooi begee-

ven, ven, En vliegen door devrye lucht. 6Neen, hethaaktniet naarde vlucht.

TIENDE T O O NE E L.

FANCHETTE, COLYN, SEP.

SEP, halfdronken. Z\ezo, ziezo, dat's goed, gebuuren. Lang moet jou blydfchap zo nog duuren.

FANCHETTE.

ö Hemel I daar is vader Sep. Colyn, wat zullen we beginnen?

Ik fineek, zie toch iets, met een rep, Zo -*t mogelykis, te verzinnen,

Waardoor je hem de deur uit leid.

SEP.

Hei , hoüa, baas, knecht, jonge, meid... Waar duivel is al 't volk gebleeveu? Zal niemant my hier antwoord geeven?

Waar ben jelui toch? zo 'k geloof,

Is hier de heele waereld doof.

C 5 CO-

Sluiten