Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

42 DE KUIPER,

colyn.

Wel,vader S.?p, wat zyn 'tvoor zaaken. Waardoor 'k jou op den winkel vind ? SEP.

Ben jy't, Colyn? hoe vaar je al, vrind? colyn.

'kBid, wil toch zo'n geweld niet maaken. Zeg, 'tgeen je hebben wilt, wat ftii. s EP.

Wat dr.t ik, zegje, hebben wil? Ikbeuhet.by myn keel, vergeeten;

'k Herinner my daarvan geen zier.

'k Kwam toeh, om 't een of ander, hier, Dat's zeer natuurlyk, wel te weeten;

Dat ik iets voorgenomen heb..

c o l y n.

Jy fchreeuwt zo ysiyk. 'k Zou wel wenfchen Dat jy wat zacht fprak, vader Sep.

GEP.

Schreeuw ik ? zyn hier dan zieke menfchen ?

colyn.

Neen, maar de baas is in de rust. SEP.

Hoe! in de rusr?.. Dat is verbrust. Laat hem vry rusten, wat kan "t hinderen ? Jylui flanpt immers niet, myn kinderer.

fan-

Sluiten