Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 J N G S P E L. 43

fanchette. Door dien onheufchen vent, kan ik Byna niet blyven ftaau van fchrik.

colyn

Wel, breng je jou alreeds te binnen,

Vrind Sep,waarom je hierverfcbeen? Was 't om jou kuip niet?..

SEP.

*k Zal 't bezinnen,!.

Hoe', om myn kuip vraag jyme? ó neen..

Ja toch, ja toch. Jy hebt,naar 'kmeen, Het fpykertie op den kop geflaagen.

'tls waarelyk myn kuip, waarom

Ik zelf hier aan den winkel kom. Ik wou 'er uwen baas naar vraagen, c o L y n.

Op inor.?en kryg je hem. Ga heen,

Eu laat ons beiden hier te vreèn. Ga jy een oogenblikje leggen,

En flaap, in vrede, een weinigje uit.

Kom, vader Sep , goê nacht,

SEP.

Verbruidl

Wat wil je , met jou fl?apen , zeggen?

Aan wien wenfch jylui toch , goê nacht?

'k Zal gaan als ik 't geraadeu acht, Hoor jy dat,vrind?

CO-

Sluiten