Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44 DE KUIPER,

COLYN.

Ja, wel ter degen.

SEP.

En blyven als 't my komt gelegen.

FANCHETTE.

Tegen Colyn. Jy hebt gelyk. Hy zal niet gaan. Wy krygen hem hier niet van daan. SEP.

Wel hagels! welke vreemde kuuren.

'k Vind jou een' wonderlyken haan... Zo iemant maar naar kooi te ïTuuren,

Een' man als vader Sep... 't is flerk.

Voor eerst, een' koster van de kerk... Ten tweede, een overman van 't gilde...

Een , wien alle ampten zyn betrouwd.. Een', die het minlte niet verfchilde

Met alles wat zyn' post inhoud. En wat nog 't ergfte is van de zaaken ,

Een' eerlyk' man... kom, zoen me reis, Lief bakkesje, opdat wy de peis Daardoor weerom te f amen maaken.

FANCHETTE.

Neen, vader Sep, nou niet; kom, ga. Ik zie u wel eens wtér hierna.

SEP.

Wil jy*t niet hebben? 't kan niet fcheelen. Elk zyne vryheid. Libertau

'k Gt

Sluiten